PagrindinisPrivatumo politika - Grindų studija Jaukumą kurkime kartu

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Donatas Greičiūnas, individualios veiklos numeris 869896, adresas Ragainės g. 7 LT-06248, Vilnius, Kontaktinis telefono Nr.  +370 620 54409, elektroninio pašto adresas: info@grindustudija.lt

1. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?

1.1.    Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
1.2.    Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

2. KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS RENKAME IR TVARKOME? 

2.1.    Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

2.2.    Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome:

 • Pirkimo duomenys;
 • Pirkimo išsimokėtinai duomenys;
 • Registracijos duomenys;
 • naudojimosi grindustudija.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis duomenys;
 • Slapukų duomenys;
 • patikimumo duomenys;
 • Analitiniai duomenys.
 • Individualizuoti duomenys;
 • Saugumo duomenys.

3. KOKIU TIKSLU TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

3.1.    Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

3.2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje grindustudija.lt mums būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimo duomenys;
 • Pirkimo išsimokėtinai duomenys;

Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

3.3. Siekdami suteikti Jums platesnes galimybes naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, paslaugų sutarties pagrindu, t.y. naudojimosi elektroninės parduotuvės grindustudija.lt sutarties pagrindu, tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Registracijos duomenys;
 • Naudojimosi grindustudija.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis duomenys.

3.4. Individualiai Jūsų pagal paslaugų sutartį užsakytų paslaugų teikimo tikslu, siekiant taupyti Jūsų laiką ir automatizuotomis priemonėmis nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Naujiniai duomenys;
 • Individualizuoti duomenys.

Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymu tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Jums užsisakius naujienlaiškių paslaugą.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti užsisakytos paslaugos. Atsisakyti paslaugos galite pateikdami mums savo paslaugos atsisakymą raštu, elektroniniu paštu info@grindustudija.lt arba atnaujinę savo užsakytų paslaugų paketą asmeninėje paskiroje.

3.5. Patikimumo vertinimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

 • Patikimumo duomenys.

Vadovaujantis šiais duomenimis yra apskaičiuojamas Jūsų reitingas, kuris parodo kokia tikimybė, kad jūs atsiimsite savo užsakytą užsakymą tokiu būdu, kurį pasirinkote pirkdami prekę. Jei Jūs dažnai neatsiimate savo užsakymo, Jūsų reitingas mažėja ir Jūs galit būti paprašyti apmokėti už užsakytas prekes iš anksto, o ne jų atsiėmimo metu. Šis reitingas nėra viešai skelbiamas ir yra naudojamas tik grindustudija.lt veiklos, saugumo, apgaulės prevencijos tikslais. Jei Jūs nesutinkate su šiuo reitingu, galite pateikti savo nesutikimo argumentus ir juos įvertinę peržiūrėsime Jūsų reitingą.

3.6. Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve grindustudija.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl paslaugų gerinimo tikslais vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmenis:

 • Slapukų duomenys;
 • Analitiniai duomenys.

3.7. Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, nurodytus šios privatumo politikos 2.2. punkte, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

4. AR GALIU NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS GRINDUSTUDIJA.LT ELEKROTRONINE PARDUOTUVE? 

4.1.    Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris yra vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu.   Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

5. KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS? 

5.1.    Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

 • 5.1.1.    Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
 • 5.1.2.    Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;
 • 5.1.3.    Finansines paslaugas teikiančios įmonės su kuriomis Jūs sudarote prekių įsigijimo išsimokėtinai sutartis;
 • 5.1.4.    Bendrovėms, teikiančioms skambučių centro paslaugas;
 • 5.1.5.    Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • 5.1.6.    Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

5.2.    Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

 • 5.2.1.    Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
 • 5.2.2.    Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

5.3.    Taupydami Jūsų laiką bei siekdami kuo greičiau pašalinti nepatogumus kilusius dėl to, kad prekė Jums buvo pristatyta ne pilnos sudėties arba sugadinta, teikiant garantinio aptarnavimo paslaugas Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį bei Jūsų nurodytą prekės pristatymo adresą, trūkstamų detalių ar naujų prekių pristatymo tikslais perduodame nepilnos sudėties ar nekokybiškos prekės gamintojui.

5.4.    Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos sąjungos ribų. Jūsų asmens duomenys už ES ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

 • Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
 • Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;
 • Partneriai užtikrina asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“.

6. KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

6.1.    Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

7. KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?

7.1.    Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:

 • 7.1.1.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@grindustudija.lt;
 • 7.1.2.    Pranešdami mums telefonu: +370 620 54409;

8. KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

8.1.    Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:

 • 8.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje;
 • 8.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@grindustudija.lt;
 • 8.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 620 54409;

9. AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

9.1.    Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.

9.2.    Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

 • 9.2.1.    Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
 • 9.2.2.    Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • 9.2.3.    Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
 • 9.2.4.    Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
 • 9.2.5.    Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

9.3.    Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

 • 9.3.1.    Savo asmeninėje grindustudija.lt paskyroje;
 • 9.3.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@grindustudija.lt;
 • 9.3.3.    Pranešdami mums telefonu +370 620 54409;

10. AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS KAIP TAI PADARYTI?

10.1.    Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

 • 10.1.1.    Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
 • 10.1.2.    Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti
 • 10.1.3.    Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
 • 10.1.4.    Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).

10.2.    Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:

 • 10.2.1.    Pateikdami mums prašymą per savo asmeninę grindustudija.lt paskyrą;
 • 10.2.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@grindustudija.lt;
 • 10.2.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 620 54409;

11. AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?

11.1.    Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:

 • 11.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje
  nuimkite pažymėtą varnelę ties jūsų sutikimu.
 • 11.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@grindustudija.lt;
 • 11.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 620 54409;

12. KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?

12.1.    Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.

12.2.    Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:

 • 12.2.1.    Per savo asmeninę grindustudija.lt paskyrą;
 • 12.2.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@grindustudija.lt;
 • 12.2.3.    Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 620 54409;

13. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

13.1.    Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:

 • 13.1.2.    Per savo asmeninę grindustudija.lt paskyrą;
 • 13.1.3.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@grindustudija.lt;
 • 13.1.4.    Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 620 54409;

13.2.    Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.

13.3.    Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

14. KAS YRA SLAPUKAI? 

14.1.     Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.

Grindų studija logotipas

Kartu kurkime
jaukumą

Grindų dangų klojimas mums nėra vien tik darbas, visų pirma tai emocijos, kurias suteikiame savo klientams. Tai kartu ir estetika per kurią sukuriamas jaukumo pojūtis. Ir tik po to darbas, o tiksliau pomėgis tapęs veikla, kuri mums patinka ir kurią be galo mylime. Kurkime jaukumą kartu.

Kontaktai

Ragainės g. 7, LT - 06248 Vilnius
+370 (620) 54409

Socialmedia